Termeni și Condiții

Despre platforma de donație:
Site-ul www.acceslaviitor.ro găzduiește și platforma online de strângere de fonduri, pentru proiecte din domeniul social, a asociației Acces la Viitor, cu sediul în Satu Mare, Drumul Afinelor, Nr. 90/B, înregistrată în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial cu număr dosar 14053/296/2019, a Tribunalului Satu Mare, codul fiscal 42074178.

Termeni:
Pe tot cuprinsul prezentului document, următorii termeni se traduc astfel:

Site: portalul care aparține și este administrat de Acces la Viitor, care se află la adresa www.acceslaviitor.ro

Conținutul site-ului: orice material și informație publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;

Utilizator: persoană care accesează site-ul și care a acceptat termenii şi conditiile de utilizare ale prezentului site;

Utilizare abuzivă: utilizarea site-ului fără respectarea reglementărilor şi legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii asociației.

Conținutul site-ului, Drepturile de autor (Copyright):

Platforma www.acceslaviitor.ro conține texte și rapoarte proprii sau materiale informative realizate cu sprijinul partenerilor Asociației Acces la Viitor.

Conținutul site-ului www.acceslaviitor.ro este prezentat cu bună credință. Fiecare utilizator accesează conținutul platformei pe propria răspundere, iar Asociația Acces la Viitor nu poate fi considerată vinovată pentru nicio urmare negativă ce ar putea rezulta din uz. Accesarea platformei www.acceslaviitor.ro este permisă persoanelor de orice vârstă. Nu ne asumăm responsabilitatea donațiilor efectuate de persoane sub vârsta de 18 ani.

Conținutul site-ului www.acceslaviitor.ro (text, imagini, material video existent pe site și în codurile de programare) sunt proprietatea intelectuală a Asociației Acces la Viitor și sunt protejate prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menționarea sursei (Asociația Acces la Viitor).

Persoanele care observă încălcarea acestor reguli pe site sunt rugate să ne informeze la adresa contact@acceslaviitor.ro

Sigla și logo-ul sunt proprietatea exclusivă a Asociației Acces la Viitor și nu pot fi copiate și reproduse fără acordul scris al asociației.

Linkuri către alte domenii web:
Platforma www.acceslaviitor.ro conține linkuri către alte site-uri. Asociația Acces la Viitor nu este responsabilă pentru conținutul unor site-uri din afara platformei www.acceslaviitor.ro. Conexiunea la conținutul aflat în afara platformei se realizează pe propria răspundere a utilizatorului.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:
Asociația Acces la Viitor NU este înregistrată la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal.

Politica de confidențialitate:
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul utilizatorului în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, organismele internaționale de carduri și furnizorii de servicii/produse, respectiv conform legii, către instituțiile abilitate.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, donatorii noștri au următoarele drepturi:

Dreptul la informare (art. 12)

Dreptul la acces la date (art. 13) – dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

Dreptul la intervenție (art. 14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă și în mod gratuit, următoarele:

rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

notificarea terților cu privire la operațiunile prevăzute la lit. a) si b).

Dreptul la opoziție (art. 15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit și printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări.

Dreptul de a se adresa justiției (art. 18) – dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor garantate de lege și care au fost încălcate.

Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

Donații:
Donația prin card

În cazul plății prin card, aceasta se face securizat, prin intermediul platformei www.acceslaviitor.ro. Pentru folosirea acestei metode, donatorul are posibilitatea să selecteze suma pe care dorește să o doneze și care se va retrage de pe cardul bancar indicat de donator. În urma donației, acționarul va fi introdus în baza de date a acționarilor Bursei de Fericire și va fi informat periodic despre proiectele derulate și stadiul acestora.

În utilizarea donației prin card, acționarul se angajează că va furniza informatii reale, corecte, actuale și complete.

În situația în care considerăm că această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a-i bloca accesul, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Donația prin transfer bancar

Donația prin transfer bancar se va efectua în contul Asociației Acces la Viitor:
RO62BTRLRONCRT0526512601 deschis la Banca Transilvania Satu Mare

Litigii:
Legile române vor guverna Termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator și Asociația Acces la Viitor. În cazul unor eventuale conflicte între Asociația Acces la Viitor și donatorii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse:
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea donației, utilizatorul va accepta fără obiecțiuni Condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Prin acordul său pentru Termenii și condițiile de mai sus, donatorul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din accesarea platformei www.acceslaviitor.ro.

Pentru orice detalii sau neclarități, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la adresa contact@acceslaviitor.ro.

small_c_popup

Trimite-ne datele tale pentru a te putea contacta