#acces2edu #go2school

Abandonul şcolar - o problemă socială

#acces2edu #go2school este o campanie de informare şi responsabilizare ce urmărește reducerea fenomenului de abandon școlar orientându-și acțiunile spre prevenire, ajutorarea copiilor aflați în situații de risc, motivarea acestora și susținerea lor pentru finalizarea studiilor dar și integrarea în societate.

Pentru reducerea fenomenului de părăsire prematură a sistemului de învăţământ, rolul şcolii, al părinţilor şi al comunității este unul foarte mare, de aceea dezvoltarea unui parteneriat activ între cei trei actori sociali reprezintă una dintre măsurile ce pot avea succes. Din acest motiv dorim să aducem laolaltă școala – familia – comunitatea (sau mediul social) oferind într-o activitate comună, copiilor aflați în prag de abandon școlar: sentimentul de apartenență la școală, crearea unor situații favorabile pentru copii din medii defavorizate, creșterea atractivității spre educație, socializare și sport, motivare și recompensă ce pot spori încrederea acestuia în propriile posibilități.

#acces2edu #go2school

Care este importanța acestui proiect?

Abandonul școlar se reflectă în creşterea numărului de tineri care nu îşi pot găsi un loc de muncă iar asta poate duce cel mai adesea la creșterea riscului de șomaj, sărăcie, excluziune socială, implicarea în fapte anti-sociale sau la crearea unui climat de insecuritate în mediul social. În acest context, fenomenul de abandon şcolar ce tinde să se extindă în anumite medii şi comunităţi umane reprezintă un risc major pentru dezvoltarea societăţii în ansamblu.
Prin #acces2edu-#go2school vrem să îi ajutăm pe copii fără posibilități să nu abandoneze școala, oferindu-le o bicicletă ca suport suplimentar ce:

  • să le ofere un mijloc de deplasare spre școală;
  • să-i motiveze să îți continue studiile;
  • să obțină rezultate mai bune la învățătură;
  • le poate crește dorința de schimbare pentru un tari mai bun și sănătos;
  • să stimuleze competitivitatea.

Totodată vrem să pomovăm în rândul comunității, indiferent de vârstă, prin informare și activități interactive, importanța prevenirii abandonului școlar și deprinderea unui comportament de solidaritate față de copii ce se află în situații de risc pentru a-i sprijini și încuraja să își cotinue studiile, încurajându-le astfel sentimentul de apartenență.

Ajută-ne să-i ajutăm!

Alege Șansa Care Dă Acces La Viitor Noilor Generații !!!

small_c_popup

Trimite-ne datele tale pentru a te putea contacta